صدور 25 پروانه استاندارد در لرستان
پنجشنبه 13 مرداد 1401 - 11:42:22

مدیرکل استاندارد لرستان اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 25 پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی و خدماتی استان صادر شد.
به پایگاه خبری دیار مفرغ،
قنبریان گفت: در راستای استانداردسازی محصولات تولیدی استان، 25 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری در لرستان صادر شد.
وی افزود: بیشترین پروانه های صادر شده به ترتیب مربوط به صنایع غذایی، و صنایع ساختمانی می باشد.
مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: در این مدت در کمیته علایم استاندارد لرستان، 30 مورد تمدید پروانه استاندارد اجباری، 4 مورد تمدید پروانه استاندارد تشویقی، 17 مورد ابطال پروانه و 7 مورد تعلیق پروانه استاندارد اجباری انجام شده است.
گفتنی است کمیته علایم، کمیته ای است که وظیفه بررسی نهایی صلاحیت واحدهای تولیدی و خدماتی را در خصوص صدور پروانه استاندارد برای محصول خاص، و تعلیق، رفع تعلیق، ابطال و صدور مجدد آن را بر عهده دارد.


http://diarmafrag.ir/fa/News/8485/صدور-25-پروانه-استاندارد-در-لرستان
بستن   چاپ